top of page

Integritets & sekretesspolicy 

Här i vår policy beskriver vi behandling av personuppgifter som vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss vid ev. frågor.

Ansvar för hanteringen av dina personuppgifter

Aktiebolaget Svedberghs i Östersund (orgnr. 556580-9414) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Laglig grund

EU:s dataskyddsförordning GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som är kund hos Svedberghs Guld.
 

Insamling av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar uppgifter som du själv anger till oss när du blir medlem i Svedberghs Gulds kundklubb/medlemsregister eller till exempel gör köp, beställningar eller kontaktar oss.
Det kan också skapas data om dig när du använder ditt medlemskap för att utnyttja kampanjer eller erbjudanden. Vår webbsida använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker svedberghsguld.se behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet, samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

 

Användning av personuppgifter:

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap, reklamationsärenden, byten och i övrigt ge dig god service samt även för marknads-föringsändamål. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Svedberghs Gulds marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster, samt statistik och kundsegmenteringar. Svedberghs Guld kan också till kundklubbsmedlemmar göra såväl generell marknadsföring som sms och email. Marknadsföringen kan också baseras på profileringar utifrån köpbeteende och annan användargenererad data. Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
an-språk. Det kan till exempel innebära kontroller av misstänkt bedrägligt beteende.

Kontaktuppgifter

Syfte: Administrera medlemskap och marknadsföringsutskick. Uppgifter: Namn, email. Laglig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.  

Hantering av köp

Syfte: Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans, kunna göra identifikation, hantera betalningar, hantering av reklamationer och returer. Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, orderinformation, detaljer kring köpet.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Marknadsföring av produkter och tjänster Syfte: Visa relevanta produktrekommendationer, skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation, t ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden.

Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, användande av webbsidor och andra digitala kanaler. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

 

Köpdata

Syfte: Statistik, riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer. Uppgifter: Detaljer kring köpet. Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Förmåner, erbjudanden

Syfte: Hantering av förmåner och erbjudanden. Uppgifter: Namn, adress, telefon, email. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
 

Responsdata

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong/koder. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
 

Klickdata

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
 

Webbdata

Syfte: Statistik, anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov, vidareutveckla och för-bättra webbplatsen, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: IP-adress, cookies, besökshistorik, tekniska data om dina enheter. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.
 

Hantering av förfrågningar från kunder

Syfte: Kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till oss via telefon eller i digitala kanaler, även inkluderat sociala medier. Utreda supportärenden och klagomål, göra identifikation. Uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, korrespondens, uppgifter om köp, tekniska uppgifter. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundärenden, berättigat intresse.  
 

Behandling av uppgifter:

Din integritet är mycket viktig för oss. Svedberghs Guld ger därför aldrig ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter. Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Svedberghs Guld samarbetar med avseende IT-drift, betallösningar, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som vi på  Svedberghs Guld anger.
 

Skydd av dina uppgifter:

Vi på Svedberghs Guld lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Vi använder oss därför av lämpliga tekniska lösningar och administrativa processer och rutiner för att förvalta och skydda de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.
 

Lagringstid

Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för.
 

Registerutdrag

Du har utan kostnad alltid rätt att begära ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns lagrat om dig hos oss. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.
En begäran om registerutdrag skickas skriftligen och underskriven per post till: Svedberghs Guld, Prästgatan 42, 831 33 Östersund.

 

Radering och rättelse

Du har rätt till radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål till vilka de har samlats in för.

Du invänder mot en intresseavvägning, baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigande intresse.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera dina uppgifter. Exempel på det kan vara bokförings- och skattelagstiftning, bank och penningtvättslagen och konsumentlagen.

Användning av personuppgifter kan också begränsas i vissa fall. Rätten för dig att begränsa behandlingen

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Du kan tacka nej till framtida utskick via email eller sms via avregistreringslänken som finns i varje utskick.  
 

Dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att begära att få de uppgifterna som du har lämnat som rör dig överförda till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportalitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
 

Klagomål

Klagomål och anmälningar avses dina personuppgifter kan anmälas till oss om du anser att datan behandlas i strid med gällande regelverk, men du kan också lämna in ett klagomål till ansvarig myndighet, Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

 

Kamera/video-bevakning i butiken i Östersund
I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


För att garantera säkerheten för oss, för dig som kund samt i syfte att förebygga brott så bevakar vi våran butik i Östersund med hjälp av elektronisk utrustning och övervakningskameror med inspelning.

Det innebär att om du besöker vår butik kan du komma att filmas av sådan utrustning. 

Vi använder bilderna för att erbjuda dig som kund en säker och trygg miljö samt för vår personal och för att skydda vår egendom från brott.

Tillgång till bilderna/materialet är mycket begränsat till behörig personal. 

Vi har tydliga skyltar där du som besökare informeras om att området/butiken är kamera/video-bevakad. 
Vi följer lagstiftning vad gäller tillstånd för bevakningen och bilderna raderas från våra serverar i enlighet med vad som föreskrivs i lagstiftning. I undantagsfall kan bildmaterial sparas längre, ex vid brottsutredning (hos ex. polisen).

Vid mer info. Kontakta oss på info@svedberghsguld.se

bottom of page